Застрахователното обезщетение при застраховка “Автокаско” обикновенно се оказва най-спорният въпрос между застрахователната компания и нейните клиенти.
Често голяма част от застрахователните посредници не разясняват как, при какви условия и в какъв размер ще бъде изплащано обезщетение на техните клиенти при настъпване на застрахователно събитие.
Обикновенно всяка застрахователна компания определя свои правила в т.нар. процес на ликвидация на щети, който обхваща момента от предявяване на претенция от страна на клиента за изплащане на застрахователно обезщетение и приключва в момента, в който клиента положи подписа си под документ за изплатено такова.
Ще се опитаме да направим кратка систематизация на най-важното, а именно – какво може да очаква клиента като застрахователно обезщетение?
При “Автокаско” в случаите на настъпване на щета при всички покрити рискове /за покрити и изключени рискове прочетете внимателно “Общите условия” към застраховката/ с изключение на рисковете кражба или грабеж компаниите предлагат 4 варианта на отстраняването на щетата:
1. Уреждане на щетата по метода на експертната оценка;
2. Отстраняване на щетата в доверен сервиз;
3. Съгласуване със застрахователната компания на разходите по отсраняване на щетата.
4. По фактури.
Първият метод – на експертната оценка се използва в случаите когато МПС са с ниска застрахователна стойност или са прозведени преди определена дата /обикновенно когато са на единадесет или повече години/. Експерната оценка може да се приложи и по желание на клиента.
Особенноста тук е, че стойноста на частите и детайлите, които са за подмяна, както и стойноста на разходите за труд и материали се изчислява на база калкулационни каталози приети от застрахователната компания. Един такъв каталог е “Евротакс калкулация”, в който са посочени цените на новите части и детайли на над 80% от автомобилите в света. При изчисляване на застрахователното обезщетение тези цени се коригират с коефициенти за овехтяване, които могат да варират от 1,5 до 0,3 в зависимост от възраста на МПС.
За определяне на необхидимите трудочасове за отстраняване на съответната щета се използва също каталог-калкулация, като най-популярния е издадения преди няколко години каталог от СБА.
Цената на час труд, която се заплаща при експертната оценка се определя от всяка компания в зависимост от нейната политика и може да варира от 4лв./час до 12лв./час /много рядко 16лв. и повече/.
За получаване на обезщетение по метода на експертнта оценка не е необходимо да представяте на застрахователната компания фактури или други документи за извършените от Вас разходи по отстраняване на щетата /тези документи едва ли ще бъдат взети под внимание с изключение на случаите, когато разходите по представениете от Вас документи, са по ниски от изчислената експертна оценка, в този случай застрахователната компания с удоволствие ще Ви плати стойноста по Вашите документи/. Обезщетението изчислено от експертите на компанията, ще Ви бъде изплатено на каса или по банкова сметка след изтичане на предвидения в Общите условия срок.
Вторият метод – отстраняване на щетата в доверен сервиз е най-често прилагания от застрахователните компании. За да се възползвате от него, обаче, е необходимо да отговаряте на няколко условия: застрахователната сума на МПС да бъде над определена стойност, да не Ви е изплащано значително обезщетение и МПС да е произведено преди определена година /т.е да не е много старо/. Хубавото при този вариант е, че след огледа на щетите по автомобила, получавате т. нар. Възлагателно писмо от застрахователната компания до съответния сервиз, след което просто отивате в сервиза и оставяте МПС за отремонтиране. При получаването му, след ремонта, не заплащате стойноста на ремонтните работи. Уреждането на финансовата страна се извършва директно между сервиза и застрахователната компания.
И още: Ако не сте доволни от извършените ремонтни работи Вашата претенция трябва да бъде отправена на място при получаване на автомобила от сервиза, а не към застрахователната компания.
Третият метод – съгласуване със застрахователната компания на разходите по отсраняване на щетата, се прилага много рядко. Причината за това е най-вече големият разход на време. Ако сте решили да се позовете на този вариант то Вие ще трябва да получите подробна проформа фактура за разходите от избрания от Вас сервиз, която да предадете на застрахователната компания. След известно време /обикновенно 10-15 дни/ ще получите отговора на експертите кои разходи одобряват,в каква степен и кои не. Едва след това съгласуване и последстваща преценка от Ваша страна ще сте във възможност да започнете ремонта на МПС си.
За нас специално, този вариант е губене на време, още повече, че практиката доказва, че ако го предпочетете, то Вашето обезщетение в преобладаваща част от случаите ще бъде пресмятано от експертите на застрахователната по експертна оценка.
Четвъртият метод: по фактури се прилага в някои особенни случаи: при предварителна договорка със застрахователната компания /тази договорка се прави още при сключването на застраховката и се заплаща допълнителна премия/; при нови МПС или при МПС до определна възраст и висока застрахователна сума.
При този метод Вие си избирате сервиза, където ще се отремонтира МПС и заплащате разходите по ремонта, като естествено взимате фактури, които представяте в застрахователната компания за осребряване.
Естествено и тук има ограничения. Най-важното е, че стойноста на ремонта по представените от Вас фактури не трябва да надвишава цената, която би изискала официален сервиз за съответната марка МПС за този ремонт.

За методите на ликвидация на щети при застраховка “Автокаско” може да се напишат още много неща. Детайлите зависят обаче от Вашият избор на застрахователна компания. Ние можем да Ви дадем следният съвет: преди да платите застраховката си, попитайте Вашият посредник, как ще бъдете обезщетяван?