“DS brokers ” ltd. е създадено през 1992г. като специализиран консултант в областа на валутната търговия и анализа на външнотърговските валутни рискове. Постепенно фирмата ни разширява периметъра на дейност и добавя към портфейла си нови консултантски услуги. През 1998г. се взима решение Дружеството да насочи част от своя капацитет към разработване на застрахователен консултинг. Година по-късно се въвежда разделение при което “DS brokers ” ltd. поема извършването на застрахователни консултации.
Съгласно изискванията на българското законодателство /в частност Закона за застраховането/ през месец Март 2000г. Дружеството ни кандидатства пред Дирекцията за застрахователен надзор и получи разрешение № 43 от 27.04.2000г. за извършване на дейност като застрахователен брокер.

Принципи.
Безрезервно вярваме в частния бизнес, в свободата да се взимат решения, в независимоста на избора. Вярваме във възможностите, знанията и опита. Вярваме в клиентите си и в доверието им.
Гледаме оптимистично на бъдещето. Анализираме реалистично настоящето. Учим се от грешките си в миналото и не ги повтаряме.
Усъвършенстваме се. Знаем, че за да бъдем най-добрите, трябва да предложим най-доброто. И го правим. Положихме бизнеса си върху коректноста и доверието и те винаги ще бъдат градивните камъни на неговата основа. Всеки наш клиент е стратегически партньор. Затова създаваме условия, с които съвместната ни работа да продължи завинаги.

Целите.
Работим за това, нашите клиенти да спят спокойно. Работим за сигурноста на бизнеса, имуществото, парите им. Създаваме продукти с нематериален характер. Те не могат да бъдат докоснати, опитани или помирисани. Връзката между нас, продуктите и клиентите ни е доверието. Както в живота, така и във всеки бизнес доверието е крехка величина. То се създава трудно, с много усилия и за много време, а се губи за секунди. Ние изпълняваме ангажиментите си така, че да спечелим доверието на нашите клиенти завинаги. И практиката доказва нашите усилия.