Съществуват два начина за закупуване на застраховка:
1. Чрез директно договаряне в офиса на застрахователна компания;
2. Чрез застрахователен посредник – брокер или агент.
Правилният избор на застрахователна компания или застрахователен посредник /брокер или агент/ е изключително важна задача за качеството на застраховката, която купуваме. В тези редове ще направим кратко представяне на застрахователното обслужване, което можете да получите ако използвате услугите директно на застрахователната компания, на застрахователен агент или застрахователен брокер.

І. ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ.
Ако сте решили да се справите със застрахователните си нужди сами /без помоща на агент или брокер/, пред Вас стоят няколко сериозни задачи:
1. Да позвъните в няколко застрахователни компании, за които сте чували от реклами или познати.
2. Да посетите на място всяка една компания, за да получите Общите условия по застраховката и ориентировъчната цена.
3. След това ще е необходимо да прочетете Общите условия на всяка компания и да ги сравните.
4. В процеса на четенето ще си отбелязвате нещата, за които имате въпроси и след което приключите ще трябва да позвъните в застрахователната компания за отговори.
5. След кото сте изчели всичко, получили сте необходимите отговори и сте сравнили предоставените цени, Вие се спирате на застрахователна компания “Х”, която според Вас предоставя най-добри условия.
Нещата обаче са свършени наполовина.
6. Необходимо е да се върнете в застрахователната компания, да получите бланки, които трябва надлежно да попълните и да ги върнете на служителя. Той от своя страна ще извърши необходимите процедури по оглед и оценка на имуществото и ще Ви изготви застрахователната полица. Следва полагане на подписите и заплащане на застрахователната премия. С това нещата се приключват и Вие имате своята застраховка.
Каква информация не сте получили?
От десетките неща, които сте пропуснали да разберете, ще споменем само няколко, които смятаме за по-важни:
1. Какво точно трябва да правите ако се случи нещо. Каква е точната процедура, алгоритъма на действията, който трябва да следвате, за да се задоволят изискванията на застрахователната компания.
2. Практически по какъв начин ще бъдете обезщетени за понесените вреди. В кои случаи застрахователната компания ще изплати пълната стойност на увреденото имущество и в кои само сумата за неговото възстановяване.
3. Какви документи са необходими за установяване на щетата и кой е най-правилният начин за предявяване на претенция за обезщетение.
4. Към кого ще се обърнете в случай на допълнителни въпроси, които неминуемо ще възникната по време на застрахователният период.

Правилното изпълнение на горепосочените няколко точки е от определящо значение за получаването на застрахователно обезщетение.

ІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ.
В България има над 5 000 застрахователни посредници, които са възприели посредничеството като основна дейност. В периодите на масирани застрахователни кампании /например периода ноември-декември, за застраховка “Гражданска отговоронст”/, броят на посредниците рязко се увеличава до над 50 000. От всички посредници на територията на страната само около 110 са застрахователни брокери.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ АГЕНТИ.
Застрахователните агенти са физически или юридически лица /вкл. Еднолични търговци/, които работят само за една застрахователна компания. На практика те са нещо като служители на компанията.
Застрахователните агенти представляват застрахователната компания и продават продуктите и от нейно име и за нейна сметка. Те нямат право да работят за друга застрахователна компания. Повечето от застрахователните агенти специализират в продажбата само на един, най-много два или три застрахователни продукти.
Да ползвате застрахователен агент в по-голямата си част означава да ползвате услугите на съответната застрахователна компания. Най-съществената разлика е, че агентът ще дойде в дома, офиса Ви или на друго посочено от Вас място, в удобен за Вас час. Агентът ще Ви помогне да попълните необходимата документация и в някои случаи може да Ви издаде застрахователната полица. Понякога агентът може да се ангажира да Ви помогне за оформянето на документите при предявяване на претенция за застрахователно обезщетение, но помнете, че не е длъжен да го прави.

ВНИМАНИЕ! Ако решите да ползвате услугите на засткрахователен агент, преди да започнете какъвто и да е разговор го накарайте да се легитимира. Всеки редовен агент е длъжен да притежава идентификационна карта /значка/ издадена от съответната застрахователна компания.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ.
Застрахователните брокери са еднолични търговци или юридически лица, лицензирани за извършване на застрахователна посредническа дейност от Дирекцията за застрахователен надзор.
Основната характеристика на застрахователните брокери е, че те са представители на своите клиенти пред застрахователните компании. Във връзка с това брокерите поемат писмени ангажименти /под формата на договор за възлагане/ да представляват клиентите си, да изискват оферти, да участват в процедурите на ликвидация на щета и т.н., или най-точно казано се задължават да съблюдават спазването на застрахователните интереси на доверителите си. Съгласно Закона за застраховането и Наредбата за застрахователния брокер и застрахователния аген, застрахователния брокер е длъжен да се лигетимира пред застрахователната компания като изпълнител на поръчка от страна на своя клиент. Ето защо е необходимо /съгласно горепосочените нормативни документи/ Възложителят /кандидатът за застраховка/ да попише т. нар. Възлагателно писмо, с което всъщност предоставя на застрахователния брокер права да изиска/договори условия по застраховка/и.

Ако ползвате услугите на застрахователен брокер, Вие може да разчитате, че застрахователните експерти на фирмата брокер ще изискат оферти за Вашата застраховка от няколко застрахователни компании, ще Ви разяснят най-подробно условията по всяка застраховка, ще Ви обяснят разликите между различните компании, ще Ви изложат факти относно моментното състояние, пазарният дял и сигурноста на всяка компания, ще Ви опишат в подробности процедурата по предявяване на претенция за обезщетение, ще Ви оформят документите за тази претенция, ще присъстват на огледите на увреденото имущество и ще договорират допълнителни споразумения със застрахователната компания.
В крайна сметка брокерът ще Ви препоръча определен застраховател и по тои начин ще поеме допълнителна гаранция и отговорност за Вашата застраховка.

Независимо дали ще се доверите на застрахователен агент или брокер, Вие трябва да изисквате от посредника си някои елементарни неща:
1. Коректност.
2. Минимум две години практика в застраховането /смятаме, че това изискване е особено важно, защото един начинаещ посредник все още не е “в час” с огромна част от нещата в застраховането/.
3. Ангажимент – нека застрахователният Ви посредник се ангажира с Вас и проблемите Ви.

ПОМНЕТЕ! Застраховката е едно от нещата, които гарантира финансовата Ви стабилност. За да разчитате на сигурност в бъдещето Ви е необходимо перфектно застрахователно обслужване.