ЗАСТРАХОВКА “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ”
Тази застраховка се сключва от пътуващите в чужбина български или чуждестранни лица и е предназначена да осигури финансова закрила на пострадалия при необходимост от спешна медицинска помощ.
Компаниите предоставят застрахователна защита за следните рискове:
– неотложна медицинска помощ при злополука или акутно /остро, внезапно възникнало/ заболяване;
– медицинско транспортиране и репатриране;
– репатриране на тленни останки.
Самата застраховка се предлага в два варианта:
– помощ при пътуване без асистанс;
– помощ при пътуване с асистанс.
При първият вариант трябва да заплатите всички разходи за извършените медицински прегледи, амбулаторни изследвания, лекарства и т.н. След завръщането Ви в България е необходимо да уведомите съответната застрахователна компания и да и предоставите документи за изършените разходи. Тези разходи ще Ви бъдат възстановени съгласно сроковете посочени в Общите условия на компанията.
При вторият вид /Помощ при пътуване с асистанс/, при необходимост от медицинска помощ, може да се обадите на специализирана фирма в страната, в която се намирате. Служител на фирмата ще извърши всички необходими процедури по уреждане на Вашето медицинско обслужване и ще заплати всички разходи за това.

 

ЗАСТРАХОВКА “АВТОАСИСТЪНС”.
“Автоасистънс” е една много полезна застраховка при пътуване със собствено МПС на територята на страната или в чужбина.
По силата на тази застраховка се обезщетяват разходи извършени от застрахования в случаите на:
– пътно-транспортно произшествие;
– кражба или грабеж;
– влошаване на моментното здравословно състояние на водача.
Обещетяват се следните разходи:
– транспортиране до център за спешна медицинска помощ;
– репатриране до лечебно заведение или дома на застрахования;
– репатриране на тленни останки при смърт на застрахования;
– транспортиране на застрахован от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и резервиране на билети за обществен транспорт за по нататъшното транспортиране;
– неотложна медицинска помощ вследствие ПТП;
– техническа помощ и транпортиране на МПС до автосервиз;
– хотел;
– транспортиране на МПС и/или негови прикачни устройства до тяхното местодомуване.

За безупречна работа и удобство на клиентите са създадени специални асистънс центрове с денонощни дежурни телефонни линии.
Цената на застраховката варира в зависимост от вида МПС и желаните от клиента застрахователни покрития и лимити на отговорност на застрахователната компания. Стандартния пакет за България е до 100 лв. за една година.