ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС”.
Чрез тази застраховка се застраховат местата в превозното средство. Тя има за цел да обезщети пътуващите в МПС лица при събитие причинено от пътно-транспортно произшествие вследствие на което е настъпила:
– смърт;
– трайна загуба на трудоспособност;
– временна загуба на трудоспособност;
Обезщетяват се също и направените медицински разноски вследствие на настъпилото събитие.
Цената на застраховката в зависимост от застрахователната компания варира между 3 и 10 лв. за 1 000 лв. застрахователна сума за 1 място.
Не се изплащат обезщетения ако водача на МПС е употребил алкохол или друго упойващо средство или е причинил ПТП умишлено.

 

ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ”.
Тази застраховка се сключва групово за служителите и персонала на цялото предприятие. Застрахователната компания ще изплати обезщетения при следните случаи:
– смърт от трудова злополука;
– трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука;
– временна загуба на трудоспособност от трудова злополука;
– извършените медицински разходи вследствие от злополука.
Размера на застрахователната премия се определя в зависимост от редица фактори: възраст, професия и т.н.
Съгласно изискванията на законодателството за определени икономически дейности се изисква задължително сключването на застраховка “Злополука на работниците и служителите”

 

ЗАСТРАХОВКА “ИНДИВИДУАЛНА ЗЛОПОЛУКА”
По силата на тази застраховка застрахователната компания ще изплати обезщетения при следните случаи:
– смърт от злополука;
– трайна загуба на трудоспособност от злополука;
– временна загуба на трудоспособност от злополука;
– извършените медицински разходи вследствие от злополука.
Размера на застрахователната премия се определя в зависимост от редица фактори: възраст, професия и т.н.
Подвидове на тази застраховка са:
– злополука на кредитополучателя;
– ученическа застраховка “Злополука”;
– Злополука на спортисти.